سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 220


راهنما
دعوت دوستان

سوال 220 | ۱۰ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
آمار و احتمال
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

13

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


میانگین حسین در سه درس ریاضی ـ علوم و عربی برابر 18 شده است. میانگین او در سه درس عربی ـ تاریخ و جغرافیا برابر 19 شده است و میانگین او در درس های ریاضی ـ علوم ـ عربی ـ تاریخ و جغرافیا  شده است. نمره ی عربی حسین چند بوده است؟
 

پاسخ

  

18

                                                                           
چون نمره ی عربی در مجموع 6 در س، 2 بار حساب شده است.

برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 1 با 0:0:45
2 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 2 با 0:0:48
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه