سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 221


راهنما
دعوت دوستان

سوال 221 | ۱۳ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
آمار و احتمال
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


عده ای به ترتیب وارد باغ شدند و به شماره ی ورود خود سیب چیدند. اولی یکی، دومی دوتا، سومی سه تا و ...، سپس سیب ها را روی هم ریختند و به طور مساوی بین هم تقسیم کردند. به هر کدام 9 سیب رسیده، تعداد نفرات برابر است با:  
 

پاسخ

  

17

                                                                                   

برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 1 با 0:0:44
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه