سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 220


راهنما
دعوت دوستان

سوال 220 | ۱۲ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مشتق پذیری و پیوستگی
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر و، مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

5

توجه کنید که

 
 
در نتیجه

 
 
 
 
 
بنابراین.

برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 1 با 0:0:47
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 2 با 0:0:49
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 3 با 0:0:50
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 4 با 0:0:50
9 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 5 با 0:0:53
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه