سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 220 | ۱۲ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مشتق پذیری و پیوستگی
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر و، مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

5

توجه کنید که

 
 
در نتیجه

 
 
 
 
 
بنابراین.

برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر اول (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر دوم (با 0:0:49)
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر سوم (با 0:0:50)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر چهارم (با 0:0:50)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر پنجم (با 0:0:53)
1 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه