سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 221 | ۱۳ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مشتق پذیری و پیوستگی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

6

توجه کنید که

 
 
در نتیجه


برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 1 با 0:0:44
2 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 2 با 0:0:47
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 3 با 0:0:47
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 4 با 0:0:50
4 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 5 با 0:0:52
1 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه