سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 42


راهنما
دعوت دوستان

سوال 42 | ۱۷ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


تعداد حالت های پاسخگویی به یک آزمون ۳ سؤالی که هر سؤال ۲ گزینه دارد چند برابر تعداد حالت های پاسخ گویی به یک آزمون ۳ سؤالی ۴ گزینه ای است؟ (پاسخ گویی به همه سؤالات الزامی است).
 

پاسخ

  

1/8

   3 سؤال داریم که هر سؤال ۲ گزینه دارد پس تعداد حالت های پاسخگویی به آن ها برابر است با:
 
از طرفی به ۳ سؤال با ۴ گزینه به  حالت می توان جواب داد لذا نسبت خواسته شده برابر است با:  

برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 1 با 0:0:31
2 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 2 با 0:0:39
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 3 با 0:0:39
4 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 4 با 0:0:42
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 5 با 0:0:46
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه