سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 42 | ۱۷ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


تعداد حالت های پاسخگویی به یک آزمون ۳ سؤالی که هر سؤال ۲ گزینه دارد چند برابر تعداد حالت های پاسخ گویی به یک آزمون ۳ سؤالی ۴ گزینه ای است؟ (پاسخ گویی به همه سؤالات الزامی است).
 

پاسخ

  

1/8

   3 سؤال داریم که هر سؤال ۲ گزینه دارد پس تعداد حالت های پاسخگویی به آن ها برابر است با:
 
از طرفی به ۳ سؤال با ۴ گزینه به  حالت می توان جواب داد لذا نسبت خواسته شده برابر است با:  

برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر اول (با 0:0:31)
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر دوم (با 0:0:39)
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر سوم (با 0:0:39)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر چهارم (با 0:0:42)
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر پنجم (با 0:0:46)
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه