سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 231 | ۲۳ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودارهای یک متغیره
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار مقابل، مربوط به یک نمونه 540 نفری می باشد. تعداد افراد گروه چند نفر است؟

پاسخ

  

105

می دانیم در دایره مجموع زوایا برابر 360 درجه است: (از نماد برای زاویه استفاده می کنیم.)


برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر اول (با 0:0:36)
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر دوم (با 0:0:40)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر سوم (با 0:0:47)
3 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسید عارف رضوی

سید عارف رضوی

نفر چهارم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر پنجم (با 0:0:53)
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه