سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 232


راهنما
دعوت دوستان

سوال 232 | ۲۴ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودارهای یک متغیره
جایزه
20,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


میانه و چارک سوم داده های مربوط به نمودار میله ای زیر به ترتیب برابر 6 و 9 می باشد. اگر طول میله های مربوط به داده های 3 و 10 به ترتیب و باشد، حاصل میانگین داده ها کدام است؟

پاسخ

  

6.3

با توجه به نمودار، داده ها به صورت زیر می باشد: (طبق فرض سؤال میانه برابر 6 و چارک سوم برابر 9 می باشد.)

 
 
چارک سوم، میانه داده های بعد میانه است. پس تعداد داده های بین میانه و چارک سوم برابر تعداد داده های بعد از چارک سوم است. یعنی:

 
 
تعداد داده های قبل و بعد میانه باید برابر باشد بنابراین:

 
 
پس میانگین داده ها برابر است با:


برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 1 با 0:0:48
6 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 2 با 0:0:55
8 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه