سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 234


راهنما
دعوت دوستان

سوال 234 | ۲۶ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودارهای یک متغیره
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع چارک اول و سوم داده های نموداری مقابل کدام است؟

پاسخ

  

14

با توجه به نمودار، داده ها به صورت زیر می باشند:

 
 
 
 
همان طور که مشاهده می کنیم تعداد داده ها 15 تا است. ابتدا میانه را مشخص می کنیم، سپس میانه داده های قبل از میانه، چارک اول و میانه داده های بعد از میانه چارک سوم است.


برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 1 با 0:0:45
16 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 2 با 0:0:53
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 3 با 0:0:55
5 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه