سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 236 | ۲۸ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی و هندسی(تصاعد)
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله ی عددی با جمله ی اول ،  اگر یک واحد به قدر نسبت جملات افزوده شود، به مجموع 20 جمله ی اول چقدر افزوده خواهد شد؟
 

پاسخ

  

190

 
 

برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر اول (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر دوم (با 0:0:48)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر سوم (با 0:0:50)
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر چهارم (با 0:0:52)
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه