سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 237


راهنما
دعوت دوستان

سوال 237 | ۲۹ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
متمم یک مجموعه
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر n عدد طبیعی و  بازه‌ی  باشد، چند عدد صحیح به  تعلق دارد؟

 

پاسخ

  

14برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 1 با 0:0:43
7 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 2 با 0:0:51
7 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 3 با 0:0:55
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه