سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 238 | ۳۰ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی و هندسی(تصاعد)
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

26

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


عبارت های  سه جمله متوالی یک دنباله حسابی هستند،  کدام است؟
 

پاسخ

  

-1/2

 

برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر اول (با 0:0:43)
7 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر دوم (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه