سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 238


راهنما
دعوت دوستان

سوال 238 | ۳۰ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

26

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


عبارت های  سه جمله متوالی یک دنباله حسابی هستند،  کدام است؟
 

پاسخ

  

-1/2

 

برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 1 با 0:0:43
16 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 2 با 0:0:49
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه