سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 44 | ۱۹ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
هندسه تحلیلی
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:36

میانگین زمان پاسخ دهی


نقطه C با کدام طول روی خط باشد تا فاصله آن از نقاط و یکسان باشد؟
 

پاسخ

  

13/6

 روش اول: نقطه ای به مختصات  روی خط  در نظر می گیریم. فاصله آن تا نقاط  و  را می یابیم و آن ها را با هم مساوی می گذاریم:
 
روش دوم: معادله خط عمودمنصف را می یابیم:                                پای عمودمنصف
 
  شیب عمودمنصف
معادله عمودمنصف را می یابیم:                            
حال، معادله عمودمنصف را با خط قطع می دهیم: 
 
 

برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر اول (با 0:0:41)
4 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر دوم (با 0:0:41)
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر سوم (با 0:0:42)
1 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر چهارم (با 0:0:42)
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
صبا صباغ  صبا صباغ
11 ماه پیش
0 0

سوال جالبی بود.راه حل اول بهتربود

ارسال دیدگاه