سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 241


راهنما
دعوت دوستان

سوال 241 | ۰۲ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
الگو و دنباله
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین جمله‌ی دنباله‌ی  چه قدر اختلاف دارند؟
 

پاسخ

  

5/4

جملات را ببینید:                                                                                                             
با افزایش n در جملات بعدی، مقادیر اعداد کم می‌شوند پس بیشترین مقدار (مثبت‌ترین) و کم‌ترین مقدار (منفی‌ترین) در همین جملات اول هستند.
                                                

برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 1 با 0:0:45
3 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 2 با 0:0:46
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 3 با 0:0:48
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 4 با 0:0:50
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 5 با 0:0:50
4 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه