سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 241 | ۰۲ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
الگو و دنباله
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین جمله‌ی دنباله‌ی  چه قدر اختلاف دارند؟
 

پاسخ

  

5/4

جملات را ببینید:                                                                                                             
با افزایش n در جملات بعدی، مقادیر اعداد کم می‌شوند پس بیشترین مقدار (مثبت‌ترین) و کم‌ترین مقدار (منفی‌ترین) در همین جملات اول هستند.
                                                

برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر اول (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر دوم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر سوم (با 0:0:48)
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر چهارم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر پنجم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه