سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 242 | ۰۳ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
الگو و دنباله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


سه جمله‌ی اول در یک دنباله‌ی درجه دوم  هستند. جمله‌ی ششم کدام است؟
 

پاسخ

  

49

                                                                                                                         
گفتیم در دنباله‌های درجه دوم، میزان افزایش جملات، یک دنباله‌ی حسابی را قدرنسبت می‌سازد. پس
ادامه افزایش‌ها به صورت زیر است:
                                                           
و بنابراین:                                              
راه دوم: اگر دنباله‌ی درجه دوم را به صورت  در نظر بگیریم داریم:حالا اگر هر معادله را منهای قبلی کنیم:            
پس جمله‌ی عمومی  است و داریم:                                       

برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر اول (با 0:0:42)
8 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر دوم (با 0:0:49)
1 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر سوم (با 0:0:50)
3 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه