سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 244 | ۰۵ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

1

 صورت و مخرج را بر  تقسیم کرده و داریم:

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:29)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر دوم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر سوم (با 0:0:48)
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر چهارم (با 0:0:49)
4 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه