سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 244


راهنما
دعوت دوستان

سوال 244 | ۰۵ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

1

 صورت و مخرج را بر  تقسیم کرده و داریم:

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:29
85 بار نفر اول
160 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 2 با 0:0:47
2 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 3 با 0:0:48
9 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 4 با 0:0:49
6 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه