سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 254


راهنما
دعوت دوستان

سوال 254 | ۱۵ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان های گویا
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


کسر  برابر کدام است؟
 

پاسخ

  

9

 یعنی  ولی در  اول باید  را به دست آوریم و بعد 27 را به توان عدد به دست آمده برسانیم. پس:

و در نتیجه حاصل کسر برابر است با  می‌بینید؟ اگر حواستون نباشه به سادگی  را با  اشتباه می‌کنید!

برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 1 با 0:0:46
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 2 با 0:0:49
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 3 با 0:0:51
3 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر 4 با 0:0:52
5 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه