سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 255 | ۱۶ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان های گویا
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد حاصل  برابر است با:  
 

پاسخ

  

4

 

برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر اول (با 0:0:44)
4 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر دوم (با 0:0:44)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر سوم (با 0:0:45)
3 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر چهارم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر پنجم (با 0:0:48)
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18

ارسال دیدگاه