سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 255


راهنما
دعوت دوستان

سوال 255 | ۱۶ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان های گویا
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد حاصل  برابر است با:  
 

پاسخ

  

4

 

برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 1 با 0:0:44
6 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 2 با 0:0:44
4 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 3 با 0:0:45
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 4 با 0:0:46
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 5 با 0:0:48
2 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 6 با 0:0:48
2 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 7 با 0:1:34
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10

ارسال دیدگاه