سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 256 | ۱۷ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان های گویا
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل  کدام است؟
 

پاسخ

  

-125

 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر اول (با 0:0:23)
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر دوم (با 0:0:41)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر سوم (با 0:0:42)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر چهارم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر پنجم (با 0:0:51)
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه