سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 256


راهنما
دعوت دوستان

سوال 256 | ۱۷ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان های گویا
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل  کدام است؟
 

پاسخ

  

-125

 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 1 با 0:0:23
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 2 با 0:0:41
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 3 با 0:0:42
3 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 4 با 0:0:47
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 5 با 0:0:51
5 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 6 با 0:0:52
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه