سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 257


راهنما
دعوت دوستان

سوال 257 | ۱۸ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان های گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  مقدار x کدام است؟ 
 

پاسخ

  

6

 

برنده مسابقهپارسا مصطفوی

پارسا مصطفوی

نفر 1 با 0:0:17
7 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 2 با 0:0:46
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:46
4 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 4 با 0:0:47
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 5 با 0:0:47
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 6 با 0:0:48
4 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 7 با 0:0:49
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 8 با 0:0:52
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه