سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 267


راهنما
دعوت دوستان

سوال 267 | ۲۸ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


5 توپ متمایز و 4 جعبه داریم. توپ ها را به تصادف درون جعبه ها قرار می دهیم. احتمال این که در هیچ جعبه ای بدون توپ نباشد، کدام است؟
 

پاسخ

  

15/64

هر توپ می تواند در یکی از جعبه ها باشد، یعنی هر توپ 4 حالت دارد:
 
 
برای این که جعبه ای بدون توپ نماند، یک جعبه 2 توپ و دیگر جعبه ها، 1 توپ خواهند داشت. تعداد حالت های این رخداد برابر است با:

 

برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 1 با 0:0:41
3 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 2 با 0:0:44
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 3 با 0:0:46
4 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 4 با 0:0:49
2 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 5 با 0:0:50
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 6 با 0:0:50
4 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 7 با 0:0:51
4 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27

ارسال دیدگاه