سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 269


راهنما
دعوت دوستان

سوال 269 | ۳۰ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


خانواده ای دارای 3 فرزند است. اگر پیشامد داشتن دقیقاً یک فرزند دختر باشد، چند پیشامد ناسازگار با وجود دارد؟
 

پاسخ

  

32

پیشامد به شکل {(د,پ,پ),(پ,د,پ),(پ,پ,د)} است که تعداد آن ها 3 است.
اگر پیشامدی با ناسازگار باشد، باید عضو مشترکی با نداشته باشد، پس با توجه به این که است، سه عضو  را از تعداد کل کم کرده و پیشامد ناسازگار با می تواند هر یک از عضوهای باقیمانده را داشته باشد، بنابراین: تعداد پیشامدهای ناسازگار با 

برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 1 با 0:0:40
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 2 با 0:0:46
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 3 با 0:0:48
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 4 با 0:0:49
4 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 5 با 0:0:51
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 6 با 0:0:53
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23

ارسال دیدگاه