سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 270


راهنما
دعوت دوستان

سوال 270 | ۰۱ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


از مجموعه سه عدد متمایز را به تصادف انتخاب می کنیم. احتمال آن که مجموع این سه عدد زوج باشد، کدام است؟
 

پاسخ

  

11/21

تعداد کل حالات برابر است. اما جمع سه عدد هنگامی زوج می شود که یا هر سه زوج یا دو تا فرد و یکی زوج باشند. بنابراین تعداد حالت های مطلوب برابر است با:
 
 

برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر 1 با 0:0:42
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 2 با 0:0:47
7 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 3 با 0:0:50
7 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 4 با 0:0:50
3 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه