سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 271


راهنما
دعوت دوستان

سوال 271 | ۰۲ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر در پرتاب 5 سکه با هم، پیشامد، آمدنِ حداقل 2 بار «پشت» و پیشامد، آمدنِ حداقل 2 بار «رو» باشد، پیشامد چند عضو دارد؟
 

پاسخ

  

6

                        
 یعنی حداقل 2 «رو» و حداقل 2 «پشت» داشته باشیم، پس در 5 پرتاب، 3 «رو» و 2 «پشت» یا 2 «رو» و 3 «پشت» داریم.

 
به این ترتیب:                                                     

برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر 1 با 0:0:46
5 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 2 با 0:0:48
7 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 3 با 0:0:48
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه