سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 291


راهنما
دعوت دوستان

سوال 291 | ۲۲ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر مجموع دو عدد  و حاصل‌ضرب آنها  باشد، نسبت عدد بزرگتر به عدد کوچکتر کدام است؟
 

پاسخ

  

8/3

ابتدا بامعلوم بودن  (مجموع) و  (حاصل ضرب)، معادله‌ی درجه‌ی دوم را می‌نویسیم:
     
حال معادله به دست آمده را حل می‌کنیم و ریشه‌های آن را به دست می‌آوریم:
 
            
محمد خزاعی  محمد خزاعی
پاسخ
1 سال پیش
8 0

سلام پاسخ سوال 8سوم به دست ۶آوردم که متاسفانه ممیز (نماد تقسیم )رو قبول نمیکرد

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام محمد عزیز
مشکل شما بررسی خواهد شد.

محمد خزاعی  محمد خزاعی
پاسخ
1 سال پیش
23 0

چی شد؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام محمد عزیز
متن دیدگاه شما مفهوم نیست

محمد خزاعی  محمد خزاعی
پاسخ
1 سال پیش
4 0

نتیجه بررسی تون چی شد؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام محمد عزیز
تایپ کسری برای برخی از شرکت کننده ها مشکل داشت، بررسی و رفع شد. ممنون از شما

ارسال دیدگاه