سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 293


راهنما
دعوت دوستان

سوال 293 | ۲۴ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
پیوستگی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر تابع در پیوسته باشد، کدام است؟
 

پاسخ

  

-9

برای اینکه تابع در پیوسته باشد باید حد چپ، خود تابع و حد راست آن در با هم برابر باشند، بنابراین:
 
چون تابع در پیوسته است باید باشد، در نتیجه است.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:17
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:20
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 3 با 0:0:43
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 4 با 0:0:50
3 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 5 با 0:0:50
4 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه