سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 293 | ۲۴ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
پیوستگی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر تابع در پیوسته باشد، کدام است؟
 

پاسخ

  

-9

برای اینکه تابع در پیوسته باشد باید حد چپ، خود تابع و حد راست آن در با هم برابر باشند، بنابراین:
 
چون تابع در پیوسته است باید باشد، در نتیجه است.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:17)
61 بار نفر اول
105 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:20)
18 بار نفر اول
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر سوم (با 0:0:43)
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر چهارم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر پنجم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه