سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 292


راهنما
دعوت دوستان

سوال 292 | ۲۳ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
پیوستگی
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

0

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

0

تعداد نادرست

0:0:0

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار، تابع در پیوسته است؟
 

پاسخ

  

-1

برای راحت تر حل شدن این تست به این نکته دقت کنید که است و می توان در نظر گرفت.
ابتدا حد تابع را در می یابیم:
 
اگر مقدار تابع در با حد تابع در برابر باشد، تابع در پیوسته می شود.
 
چرا؟ ممکن است این سؤال برایتان پیش بیاید که چرا در راه حل این سؤال، حد قدر مطلقی را به صورت حد چپ و راست تفکیک نکردیم؟ باید بگوییم که ما هر جا نتوانیم به کمک یک روش ابتکاری (مانند روش فوق) حد تابع را بیابیم مجبور به حل حد چپ و راست هستیم.

ارسال دیدگاه