سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 298


راهنما
دعوت دوستان

سوال 298 | ۲۹ آبان ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر شخصی بتواند غذای خود را از منویی که شامل ۴ نوع سوپ، ۳ نوع ساندویچ، ۵ نوع دسر و ۴ نوع نوشیدنی است انتخاب کند، نفر بعدی چند حالت مختلف غذا می تواند انتخاب کند؟ (هر شخص باید از هر نوع غذا فقط یکی را انتخاب کند.)
 

پاسخ

  

72

نفر بعدی از هر خوراکی یکی کم تر انتخاب می کند چون نفر قبلی از هر کدام یکی را برداشته است:


برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:20
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 2 با 0:0:41
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 3 با 0:0:45
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 4 با 0:0:45
7 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 5 با 0:0:49
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه