سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 7


راهنما
دعوت دوستان

سوال 7 | ۲۳ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

6

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:54

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر 10 نفر دوبه دو با هم مسابقه‌ی تنیس روی میز بدهند، چند مسابقه اتفاق می‌افتد؟

پاسخ

  

45

مسئله‌ی ساده‌تر: اگر سه نفر دوبه دو با هم مسابقه بدهند، چند مسابقه اتفاق می‌افتد؟
هر نفر دو مسابقه می‌دهد و   ولی چون هر مسابقه برای هر نفر از مسابقه دهندگان حساب می‌شود، مجموعاً سه مسابقه انجام می‌شود.

حالا با 4 نفر حساب کنیم. هر نفر 3 مسابقه می‌دهد، یعنی یکی کمتر از تعداد تیم‌ها و در پایان باید تعداد همه‌ی مسابقه‌ها را نصف کنیم.

پس تعداد مسابقه‌ها نصف حاصل ضرب تعداد تیم‌ها در یکی کمتر است.


برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 1 با 0:0:41
4 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29

ارسال دیدگاه