سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 309


راهنما
دعوت دوستان

سوال 309 | ۱۰ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله های شامل عبارت های گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل‌ضرب ریشه‌ های معادله ‌ی  برابر است با:
 

پاسخ

  

0

ابتدا برای آن که مخرج‌ها حذف شوند، طرفین معادله را در ک.م.م مخرج‌ها، یعنی ضرب می‌کنیم:برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:22
64 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 2 با 0:0:42
5 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 3 با 0:0:44
3 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 4 با 0:0:45
3 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 5 با 0:0:49
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 6 با 0:0:57
98 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه