سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 311


راهنما
دعوت دوستان

سوال 311 | ۱۲ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله های شامل عبارت های گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


جواب معادله  چه عددی است؟
 

پاسخ

  

-3

ابتدا طرفین تساوی را در ک.م.م مخرج‌ها، یعنی  ضرب می‌کنیم:


 
 
جواب قابل قبول است، چون هیچ‌کدام از مخرج‌ها را صفر نمی‌کند.

برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 1 با 0:0:46
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 2 با 0:0:47
3 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 3 با 0:0:48
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 4 با 0:0:50
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 5 با 0:0:52
3 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 6 با 0:0:55
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه