سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 49 | ۲۴ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی و هندسی(تصاعد)
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله ی حسابی  می باشد. حاصل  کدام است؟  
 

پاسخ

  

90

 
 
 

برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر اول (با 0:0:38)
7 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر دوم (با 0:0:40)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر سوم (با 0:0:42)
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر چهارم (با 0:0:42)
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر پنجم (با 0:0:42)
4 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه