سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 49


راهنما
دعوت دوستان

سوال 49 | ۲۴ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی و هندسی(تصاعد)
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله ی حسابی  می باشد. حاصل  کدام است؟  
 

پاسخ

  

90

 
 
 

برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 1 با 0:0:38
7 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 2 با 0:0:40
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 3 با 0:0:42
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 4 با 0:0:42
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 5 با 0:0:42
5 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 6 با 0:0:49
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه