سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 322 | ۲۳ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


بیشترین مقدار تفاضل مربع عددی از برابر آن عدد، کدام است؟
 

پاسخ

  

81

تفاضل مربع عدد از برابر آن یعنی مقداری که مربع عدد از برابر آن بیشتر است (یعنی برتری دارد، چون تفاضل از ریشه ی فضل می آید)؛ پس باید بیشترین مقدار را پیدا کنیم، پس فرض کنیم. باید مقدار ماکسیمم را پیدا کنیم که برابر بود:


برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر اول (با 0:0:48)
3 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر دوم (با 0:0:50)
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر سوم (با 0:0:52)
3 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر چهارم (با 0:0:55)
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه