سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 323


راهنما
دعوت دوستان

سوال 323 | ۲۴ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


از بین مستطیل هایی با محیط 24 واحد، بیشترین مساحت برابر کدام است؟
 

پاسخ

  

36

بیشترین مساحت مستطیل های با محیط ثابت وقتی به دست می آید که مستطیل به مربع تبدیل شود، پس چون محیط مستطیل برابر است بنابراین طول ضلع مربع باید برابر و در نتیجه بیشترین مقدار مساحت برابر است.
راه دوم: اگر طول و عرض مستطیل را و فرض کنیم داریم، پس. می خواهیم مساحت مستطیل یعنی ماکسیمم شود یعنی باید ماکسیمم باشد. ماکسیمم برابر است با، بنابراین:


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:11
57 بار نفر اول
166 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 2 با 0:0:45
4 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 3 با 0:0:46
2 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 4 با 0:0:47
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 5 با 0:0:47
5 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 6 با 0:0:48
8 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 7 با 0:0:50
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه