سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 324


راهنما
دعوت دوستان

سوال 324 | ۲۵ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل روبه رو اندازه های طول هر ضلع مربع بیرونی و مربع داخلی در نظر گرفته شده است. ماکسیمم سطح هاشورخورده برابر کدام عدد است؟

پاسخ

  

3

ضلع مربع بیرونی و مساحتش برابر و ضلع مربع درونی و مساحتش برابر و در نتیجه مساحت قسمت های هاشورخورده برابر است. می خواهیم ماکسیمم عبارت را پیدا کنیم که برابر است با:


برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 1 با 0:0:48
7 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 2 با 0:0:51
12 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 3 با 0:0:53
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27

ارسال دیدگاه