سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 325 | ۲۶ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


خط بر نمودار تابع با ضابطه ی مماس است. کدام است؟
 

پاسخ

  

-7/8

می دانیم وقتی یک خط و منحنی بر هم مماس اند معادله ی حاصل از تقاطع آن دو باید ریشه ی مضاعف داشته باشد، پس:

 

برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر اول (با 0:0:42)
3 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر دوم (با 0:0:47)
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر سوم (با 0:0:51)
18 بار نفر اول
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه