سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 325


راهنما
دعوت دوستان

سوال 325 | ۲۶ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


خط بر نمودار تابع با ضابطه ی مماس است. کدام است؟
 

پاسخ

  

-7/8

می دانیم وقتی یک خط و منحنی بر هم مماس اند معادله ی حاصل از تقاطع آن دو باید ریشه ی مضاعف داشته باشد، پس:

 

برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 1 با 0:0:42
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 2 با 0:0:47
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:51
64 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه