سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 327


راهنما
دعوت دوستان

سوال 327 | ۲۸ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، زوایای  برابرند. اندازه‌ی پاره خط MN کدام است؟

 

پاسخ

  

3

خُب وقتی دوتا زاویه برابر باشند، نسبت‌های مثلثاتی متناظرشان هم با هم برابرند یعنی الان  برابرند، پس داریم:

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:15
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:26
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 3 با 0:0:45
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 4 با 0:0:46
3 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر 5 با 0:0:51
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 6 با 0:0:51
7 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 7 با 0:0:54
7 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه