سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 328 | ۲۹ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

-1

یک جای‌گذاری ساده است:


 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:28)
58 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر دوم (با 0:0:45)
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر سوم (با 0:0:50)
14 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر چهارم (با 0:0:53)
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه