سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 329


راهنما
دعوت دوستان

سوال 329 | ۳۰ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دایره مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


بیشترین مقدار عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

5

  که از یک بیشتر نمی‌شود پس بیشترین مقدار  هم می‌شود        

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:6
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:7
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 3 با 0:0:44
8 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 4 با 0:0:51
3 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 5 با 0:0:54
7 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه