سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 329 | ۳۰ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دایره مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


بیشترین مقدار عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

5

  که از یک بیشتر نمی‌شود پس بیشترین مقدار  هم می‌شود        

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:6)
72 بار نفر اول
123 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:7)
22 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر سوم (با 0:0:44)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر چهارم (با 0:0:51)
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر پنجم (با 0:0:54)
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه