سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 330 | ۰۱ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دایره مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


حداکثر مقدار عبارت  چه قدر بیشتر از حداقل عبارت  است؟
 

پاسخ

  

6

                  
بیشترین مقدار A برابر با 5 می‌شود.

پس کم‌ترین مقدار B هم برابر با 1- شد. پس اختلافشان می‌شود:                              
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:14)
22 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر دوم (با 0:0:40)
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر سوم (با 0:0:47)
4 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر چهارم (با 0:0:52)
1 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر پنجم (با 0:0:56)
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه