سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 330


راهنما
دعوت دوستان

سوال 330 | ۰۱ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دایره مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


حداکثر مقدار عبارت  چه قدر بیشتر از حداقل عبارت  است؟
 

پاسخ

  

6

                  
بیشترین مقدار A برابر با 5 می‌شود.

پس کم‌ترین مقدار B هم برابر با 1- شد. پس اختلافشان می‌شود:                              
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:14
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 2 با 0:0:40
5 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 3 با 0:0:47
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 4 با 0:0:52
3 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 5 با 0:0:56
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه