سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 331 | ۰۲ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
روابط بین نسبت های مثلثاتی
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد،  کدام است؟
 

پاسخ

  

7/18

ابتدا طرفین فرض را به توان 2 می‌رسانیم:
                                            
                 
                                                                          
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:33)
14 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر دوم (با 0:0:48)
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر سوم (با 0:0:51)
3 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر چهارم (با 0:0:54)
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه