سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 332 | ۰۳ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دایره مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، m چند مقدار صحیح می‌تواند داشته باشد؟
 

پاسخ

  

4

در این بازه کسینوس تهِ تهش  و کمِ کمش  است، پس داریم:
             
 

برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر اول (با 0:0:43)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر دوم (با 0:0:46)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر سوم (با 0:0:47)
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر چهارم (با 0:0:48)
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر پنجم (با 0:0:50)
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه