سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 332


راهنما
دعوت دوستان

سوال 332 | ۰۳ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دایره مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، m چند مقدار صحیح می‌تواند داشته باشد؟
 

پاسخ

  

4

در این بازه کسینوس تهِ تهش  و کمِ کمش  است، پس داریم:
             
 

برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 1 با 0:0:43
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 2 با 0:0:46
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 3 با 0:0:47
3 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 4 با 0:0:48
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 5 با 0:0:50
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 6 با 0:0:50
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 7 با 0:0:53
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 8 با 0:0:53
2 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه