سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 333 | ۰۴ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


با اضافه کردن کدام عدد به طرفین معادله ی  ، معادله به روش مربع کامل کردن حل می شود؟
 

پاسخ

  

1/9

 
ضریب x برابر  است.
 
به دو طرف  را اضافه کرده ایم:
 

برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر اول (با 0:0:45)
3 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر دوم (با 0:0:49)
3 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر سوم (با 0:0:56)
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18

ارسال دیدگاه