سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 333


راهنما
دعوت دوستان

سوال 333 | ۰۴ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


با اضافه کردن کدام عدد به طرفین معادله ی  ، معادله به روش مربع کامل کردن حل می شود؟
 

پاسخ

  

1/9

 
ضریب x برابر  است.
 
به دو طرف  را اضافه کرده ایم:
 

برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر 1 با 0:0:45
4 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 2 با 0:0:49
8 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 3 با 0:0:56
6 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18

ارسال دیدگاه