سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 14 | ۰۱ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل رو به رو، هر خانه از مجموع اعداد دو خانه ی زیر آن به دست می آید. به جای  چه عددی قرار دهیم؟   
 
                                                                                                                                                                               
 

پاسخ

  

-8

می دانیم:   
                                               
 

برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر اول (با 0:0:30)
1 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر دوم (با 0:0:38)
3 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر سوم (با 0:0:39)
1 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر چهارم (با 0:0:42)
2 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر پنجم (با 0:0:49)
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:49

ارسال دیدگاه