سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 14


راهنما
دعوت دوستان

سوال 14 | ۰۱ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل رو به رو، هر خانه از مجموع اعداد دو خانه ی زیر آن به دست می آید. به جای  چه عددی قرار دهیم؟   
 
                                                                                                                                                                               
 

پاسخ

  

-8

می دانیم:   
                                               
 

برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر 1 با 0:0:30
1 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر 2 با 0:0:38
3 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 3 با 0:0:39
1 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 4 با 0:0:42
2 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 5 با 0:0:49
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:49
برنده مسابقهکامیار صیادی

کامیار صیادی

نفر 6 با 0:1:38
9 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10

ارسال دیدگاه