سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 334


راهنما
دعوت دوستان

سوال 334 | ۰۵ دی ۹۹

نام درس
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ثبت نشده
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
ثبت نشده
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


پاسخ

  

1395


برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:14
106 بار نفر اول
196 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:24
72 بار نفر اول
198 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 3 با 0:0:44
3 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 4 با 0:0:45
3 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 5 با 0:0:48
2 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 6 با 0:0:48
4 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 7 با 0:0:49
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 8 با 0:0:56
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه