سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 334 | ۰۵ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ریشه ی معادله ی  را  بنامیم، مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

1395

- در معادلات درجه ی دو به شکل  داریم:
 
- در معادلات درجه ی دو به شکل  داریم:
 
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:14
79 بار نفر اول
148 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:24
37 بار نفر اول
126 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 3 با 0:0:44
3 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 4 با 0:0:45
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 5 با 0:0:48
1 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 6 با 0:0:48
2 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 7 با 0:0:49
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 8 با 0:0:56
3 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه