سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 335


راهنما
دعوت دوستان

سوال 335 | ۰۶ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تعیین علامت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


در مجموعه جواب نامعادلۀ ، تعداد جواب‌های صحیح  کدام است؟
 

پاسخ

  

6

مسئله را در دو حالت  بررسی می‌کنیم:
پس در کل 6 عدد صحیح در مجموعۀ جواب داریم.

برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 1 با 0:0:45
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 2 با 0:0:46
5 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 3 با 0:0:46
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 4 با 0:0:50
8 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 5 با 0:0:55
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 6 با 0:0:56
4 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه