سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 335 | ۰۶ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تعیین علامت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


در مجموعه جواب نامعادلۀ ، تعداد جواب‌های صحیح  کدام است؟
 

پاسخ

  

6

مسئله را در دو حالت  بررسی می‌کنیم:
پس در کل 6 عدد صحیح در مجموعۀ جواب داریم.

برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر اول (با 0:0:45)
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر دوم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر سوم (با 0:0:46)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر چهارم (با 0:0:50)
3 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر پنجم (با 0:0:55)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه