سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 336 | ۰۷ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تعیین علامت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حداکثر چند عدد اول در مجموعه جواب نامعادلۀ  قرار دارد؟
 

پاسخ

  

2


فقط دو عدد 2 و 3 هستند که از 4 کوچک‌ترند و اول هستند.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:28)
21 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر دوم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر سوم (با 0:0:49)
3 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر چهارم (با 0:0:50)
3 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر پنجم (با 0:0:50)
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه