سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 336


راهنما
دعوت دوستان

سوال 336 | ۰۷ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تعیین علامت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حداکثر چند عدد اول در مجموعه جواب نامعادلۀ  قرار دارد؟
 

پاسخ

  

2


فقط دو عدد 2 و 3 هستند که از 4 کوچک‌ترند و اول هستند.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:28
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 2 با 0:0:46
6 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 3 با 0:0:49
3 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر 4 با 0:0:50
4 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 5 با 0:0:50
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 6 با 0:0:51
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 7 با 0:0:52
16 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه