سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 341 | ۱۲ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تعیین علامت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع با ضابطه ی، در بازه ی پایین تر از خط به معادله است. بیشترین مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

6

برای آن که نمودار تابع پایین تر از خط به معادله ی باشد، باید نامساوی برقرار باشد. برای پیدا کردن جواب های نامعادله از روش تعیین علامت استفاده می کنیم:

 
 
 
با توجه به جدول تعیین علامت جواب نامعادله بازه ی است، پس بازه ی باید بازه ی باشد پس بیشترین مقدار است.

برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر اول (با 0:0:43)
3 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر دوم (با 0:0:52)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه