سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 342


راهنما
دعوت دوستان

سوال 342 | ۱۳ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تعیین علامت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در بازه ی نمودار تابع با ضابطه ی بالاتر از خط به معادله ی قرار نمی گیرد. کمترین مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

3

برای آن که نمودار تابع  بالاتر از خط به معادله ی  قرار نگیرد باید  باشد، پس:

بنابراین بازه ی  برابر بازه ی  است و ، حالا کم ترین مقدار  برابر  است.

برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 1 با 0:0:42
5 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 2 با 0:0:45
7 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 3 با 0:0:46
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 4 با 0:0:46
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 5 با 0:0:50
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 6 با 0:0:52
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهپارسا مصطفوی

پارسا مصطفوی

نفر 7 با 0:0:56
7 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14

ارسال دیدگاه