سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 343


راهنما
دعوت دوستان

سوال 343 | ۱۴ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تعیین علامت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر مجموعه جواب نامعادله ی را با نشان دهیم، مجموعه ی چند عضو دارد؟
 

پاسخ

  

3

می دانیم اگر  باشد (با شرط) داریم پس در نامعادله ی می توانیم بنویسیم:

 
 
 
 
بنابراین مجموعه جواب نامعادله برابر است با حالا مجموعه ی یعنی اعداد صحیحی که متعلق به مجموعه جواب نامعادله نیستند که عبارت اند از ، و ، پس مجموعه سه عضو دارد.

برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 1 با 0:0:47
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 2 با 0:0:48
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 3 با 0:0:48
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 4 با 0:0:48
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 5 با 0:0:49
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 6 با 0:0:52
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 7 با 0:0:52
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه