سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 15


راهنما
دعوت دوستان

سوال 15 | ۰۲ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
استدلال و اثبات در هندسه
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

6

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


پنج ضلعی ABCDE با پنج ضلعی MNPQR همنهشت است. در این صورت مقدار  چند برابر قائمه است؟   

 

پاسخ

  

3

 برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 1 با 0:0:38
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 2 با 0:0:44
4 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 3 با 0:0:44
3 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44

ارسال دیدگاه